Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תפקידים ציבוריים

 • חבר הנהלת יד ושם
 • חבר המועצה המקומית הראשונה – ביתר עילית (ממונה ע"י שר הפנים).
 • Start Up Jerusalem – חבר הנהלה
 • חבר וועדת רוקח לבחינת שדורי הרדיו (הרשות השנייה לרדיו וטלביזיה).
 • יועץ הוועדה הקרואה של עיריית בני ברק
 • חבר הנהלת המרכז לפיתוח המקומות הקדושים
 • חבר דירקטוריון של רדיו "קול חי" – ע"י הרשות השנייה.
 • חבר הנהלת "בעצמי" – מרכז ליזמות אישית
 • חבר בפורום מנהלי העיר (ירושלים)
 • חבר הנהלת המרכז הבין תרבותי לירושלים.
 • חבר צוות הכנה לשיתוף פעולה בין המגזרים (בראשות דוד ברודט)
 • חבר המטה העירוני להתנדבות (ירושלים).
 • חבר בצות ההיגוי להקמת מרכז לארכיאולוגיה שע"י רשות העתיקות.
 • חבר ועדת היגוי לחגיגות ה-60 שנה למדינת ישראל