Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ידידי, ר' דוד נחמן, תתבייש! • מכתב אישי

02 ביולי 2010 מאמרים | תגובות

"כולנו יודעים כי חולשת הארגון שאתה מראשיו, הביאה עלינו את הסער הזה. כמי שנחשף לכל המידע בפרשה, מוטב היה שתאלמו דומיה. 'עולם אינו גוילם' והוא מודע היטב להקזת דם ההורים" • דודי זילברשלג כותב לר' דוד נחמן בלוי

ידידי היקר ר' דוד נחמן בלוי הי"ו

כמי שהתייצב לימין הורי עמנואל והשקיע את המיטב בנסיונות הלא קלים ללמד להואיל, נחרדתי למקרא מכתבך בענינו של הגאון רבי יעקב יוסף שליט"א.

הדרישה: לפטר את הגר"י יוסף! • פרסום ראשון, המסמך הבלעדי

כנראה לא במקרה הפיק קולמוסך השנון את "יצירת המופת" הזו רגע לפני בשורת המאה על השלום ב"חינוך העצמאי", וחלוקת השלל מחדש לפי מפתח סיעתי מגזרי, כמיטב המסורת המרשימה של הפוליטיקה החרדית.

כולנו יודעים ואין זה סוד, כי חולשת הארגון שאתה מראשיו, הביאה עלינו את הסער הזה. כמי שנחשף לכל המידע בפרשה מוטב היה שתאלמו דומיה ותמלאו פיכם מים. "עולם אינו גוילם" והוא מודע היטב להקזת דמם של הורים בשערי מוסדותיכם המפוארים. גם אשכנזים חוווים השפלות, אך השפלתם של בני ספרד, זועקת לשמים. פאר המשפחות, טובי הצדיקים, מיטב הבנות הספרדיות, עוברים התעמרות, הפוגעת אנושות ביהדות הנאמנה.

שמים בוכים עמן, דמותה המופלאה של מערכת החינוך החרדי נפגעת אנושות, מדמותה המופלה של האם המופלה לרעה. אפילו האשראי העצום המגיע לך ולחבריך, ובדגש עליך דווקא, על הצלת ילדי ישראל בעידן בו שלטה בשטח תחושת שליחות, הולכת ונמוגה, נוכח פציעתם האנושה של טובי אחינו.

מותר לחלוק על רבי יעקב יוסף שליט"א, אך לזכור שגם אחינו האשכנזים, לקחו לבית משפט את סוגית החינוך העצמאי, ומי יודע לעת כזאת, אם לא וכנראה שכן, הסתיים הסיכסוך עתה. כי מה היו מספרים היומונים החרדים אבירי האמינות, למאות האלפים שגדשו את הכיכרות.

מותר לחשוב אחרת, אבל לא לשכוח מה מקומם של תלמידי חכמים וצדיקים במחננו, גם אם הם בני עדות המזרח. תלמיד חכם, מורה לרבים, ענוותן ושפל ברך, שבדבריך ובקולמוסך ניסית להציגו כאחד הריקים.

כך יאה לאיש המזוהה כמעט יותר מכל אדם אחר עם "החינוך החרדי"? לכך חונכנו? לכך אנו חפצים לחנך את צאצאינו? ליבי אומר לי שהדרך הזו מזמינה פגיעה בחכמינו. אין שום היתר לפגיעה בשום חכם מן החכמים בהיות ערך זה, אבן היסוד של קהילותינו.

מותר להתווכח, אך מכאן עד לנסיון הנואל של "מסירה" ופגיעה בפרנסה, הדרך רחוקה מאוד. זו דוגמא אישית? זו מלחמת מצווה? הפרשה דועכת, כולם מתכנסים לחשבון נפש, כן, גם אנחנו האשכנזים "הטהורים" תרתי משמע.

בשיא הריב, נהגו סלחנות גם בהפרות בוטות של ערכים ומוסר, אבל היום, רגע אחרי, לשם מה? את מי זה משרת? את החינוך הנאצל של חסידות סלונים המעטירה וראשיה הדגולים או את עמדת רבה הדגול שהתגלה בשיא תפארתו, כולו זהירות בכבוד הבריות?

סלח לי על סערת נפשי, אך כמי שמכיר מקרוב ומוקיר מאוד את אותו צדיק, מובטחני שהבטחת חז"ל "שסתירת זקנים בנין" תתקיים בפרשה זו במלואה והאמת והשלום אהבו.

מוקירך מאז ומקדם,

נ.ב. לצערי אני מפנה אליך את מכתבי ברשות הרבים, כי כמתכונת החטא, תיקונו.

דודי זילברשלג

מקור: בחדרי חרדים

 


תגובה