Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

יהודית או דמוקרטית / דודי זילברשלג בוועידת הנשיא 2012

20 ביוני 2012 בתקשורת | תגובות

"יהודית ודמוקרטית" – ערכים משלימים או סותרים?

תאריך: יום רביעי, ל' סיוון, 20 ביוני 2012, 11:30-13:00

מיקום: אולם אורן 4

מגילת העצמאות הגדירה את ישראל כמדינה יהודית שתקיים "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות". ברוח זו, עיגן חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו (1992) את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה "יהודית ודמוקרטית". אך האם "יהדות" ו"דמוקרטיה" יכולים לחיות כערכים משלימים, או שהם עומדים לעיתים בסתירה זה לזה. כיצד נוהגת החברה הישראלית כאשר על רקע זה מתגלה מתח בין יהודים וערבים, בין דתיים וחילונים, בין נשים וגברים? מהם המבחנים העתידיים שיאתגרו אותנו בסוגיה זו? והאם ניתן לעצב שביל זהב שיאפשר לשמור על ישראל כמדינה שהיא גם דמוקרטית וגם יהודית.

יושב ראש:

פרופסור מנחם בן ששון, ישראל: נשיא, פרופסור להיסטוריה של עם ישראל, לשעבר, רקטור ומנהל מכון בן צבי, האוניברסיטה העברית בירושלים; לשעבר, חבר כנסת (קדימה); לשעבר, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט; חבר, מועצת המנהלים, החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי הביניים; חבר, מועצת המנהלים וועדה פדגוגית, יד ושם; לשעבר, נשיא, האיגוד העולמי ללימודי היהדות. זוכה בפרס פהר להיסטוריה של עם ישראל, פרס בן-צבי לחקר המורשת היהודית; בעל תואר דוקטור לשם כבוד, הסמינר התיאולגי היהודי – JTS. מחבר: הקנון הסמוי מן העין: חקרי קנון וגניזה (2010).

משתתפים:

הרבנית עדינה בר שלום, ישראל: מייסדת, מנכ"ל ויושבת ראש הדירקטוריון, המכללה החרדית ירושלים; חברת הנהלה, מועצת יחד; חברה בוועד המנהל, אוניברסיטת בר אילן; חברת הנהלה, מרכז טיפוח יזמות (מט"י) ירושלים; חברה, האגודה לקידום החינוך.

ד"ר מיכה גודמן, ישראל: ראש המדרשה למנהיגות חברתית, עין פרת; מרצה למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים; עמית חוקר בכיר, מכון שלום הרטמן. מחבר: סודותיו של מורה נבוכים (2010).

מר דודי זילברשלג, ישראל: סופר ופעיל חברתי; מוציא לאור מייסד, עיתון בקהילה; מייסד, מאיר פנים-כח לתת; חבר, דירקטוריון יד ושם. זוכה אות גלובס לעסקים למען החברה בישראל לשנת 2002.

פרופסור אירווין קוטלר, קנדה: חבר פרלמנט; פרופסור אמריטוס למשפטים, אוניברסיטת מקגיל; לשעבר, שר המשפטים; לשעבר, פרקליט המדינה; יושב ראש, הועדה לצדק וזכויות אדם, תת- וועדה, זכויות אדם בינלאומיות; מבקר צדק וזכויות אדם, המפלגה הליברלית.

מר נתן שרנסקי, ישראל: יושב ראש, הסוכנות היהודית לארץ ישראל; לשעבר, סגן ראש הממשלה ושר; לשעבר, יושב ראש, בית התפוצות; מייסד, מפלגת ישראל בעלייה; לשעבר, יושב ראש, מכון אדלסון למחקרים אסטרטגיים, מכון שלם; לשעבר, עורך, ג'רוזלם ריפורט; מייסד שותף, Peace Watch. זוכה מדליית הזהב של הקונגרס; מדליית החירות הנשיאותית. מחבר: לא אירא רע (1988),
The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Freedom and Terror (2004); Defending Identity, Its Indispensable Role in Protecting Democracy, 2008

הפאנל יתורגם סימולטנית לאנגלית ועברית

מקור: אתר ועידת הנשיא

 


תגובה