Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

הח"כים יסיימו על הקרשים

22 ביוני 2012 מאמרים | תגובות

אחת הטעויות הגדולות שעושים בנוגע לעולם החרדי היא שמסתכלים על העולם הזה במבט גורף. הגרעין הקשה שמתנגד ליציאה לעבודה הוא קבוצת הלומדים, קבוצה חרדית ליטאית אליטסטית, שבמשך כל השנים קידשה את לימוד התורה, כאשר האישה מחזיקה בעול הפרנסה. לעומתם, השכבה החסידית נוטה להישאר פחות שנים ב'כולל' ובמשך השנים השתלבה בצורה מסוימת בשוק העבודה בישראל. רבים מהמלטשים בבורסה ליהלומים היו חרדים, ובשנות השישים הייתה שכבה לא קטנה של חרדים שעבדה ברשות הדואר.

בכל מקרה, אין מסורת בעולם החרדי ללימודים אקדמיים ואין מסורת של מגמות תעסוקה מלבד מקצועות מסוימים מאוד שאופייניים לעולם החרדי. חוץ מהבעיה של השירות הצבאי, לציבור החרדי יש בעיה נוספת – עניין התעסוקה לא מושרש ולא מוטמע בחברה החרדית, צעירים שרוצים לצאת לעבוד לא יודעים מה הם צריכים לעשות, מגיעים מבולבלים לעולם התעסוקה, וללא הכוונה ראויה הם מקבלים החלטות שגויות. בשנים האחרונות חל תהליך של שינוי בעולם החרדי.

הציבור החרדי הבין שהתפיסה של "צאו והתפרנסו זה מזה" כבר לא יכולה להחזיק יותר בשל הגידול באוכלוסייה. יש עדיין רצועה צרה של חרדים שמקדשים את החיים בעוני, אבל הרוב כבר רוצים להתפרנס יותר ומבינים שהם יצטרכו לעבוד בשביל זה. קמו מכוני הכוונה ומכוני תעסוקה לחרדים וחל תהליך שקט אך עמוק של שינוי. עד שבאה מדינת ישראל והרסה הכול.

הקמת ועדת פלסנר היא עדות ליצר ההרס הבלתי נשלט של מדינת ישראל. קולות הדמדומים של אליטה שהולכת לאבד את השלטון. חייבים להבין, החרדים לא ייכנסו לשום תהליך שכופה עליהם לצאת לעבוד, במשך כל ההיסטוריה החרדים שרדו בגלל ההתבדלות שלהם, ואנחנו חדורי אמונה יוקדת שלימוד התורה שלנו שומר על עם ישראל לא פחות מכל האנשים ה"מוסריים והערכיים" שהנה רק לאחרונה קיבלנו עדות ממבקר המדינה עד כמה הם באמת מוסריים וערכיים. גם לפני הקואליציה הנלוזה הזאת של 95 ח"כים היו ניסיונות לדחוק את ידי הציבור החרדי מהתורה הקדושה, וגם בניסיון הזה, כמו בניסיונות הקודמים, הח"כים יהיו אלה שיסיימו על הקרשים, והתורה תצא מחוזקת ותתעצם מבפנים. הייתה פה הזדמנות אמיתית לשלב את החרדים בשוק העבודה והיה פה זרם מרכזי בחברה החרדית שהיה מוכן לצאת לעבוד ולשלב תורה עם דרך ארץ, אבל כנראה שהפוליטיקה המקומית מבינה רק פופליזם זול וועדת פלסנר סתמה את הגולל על ההזדמנות הזאת והכריזה מלחמה על עולם התורה.

פורסם במקור ראשון בכתבתו של אודי לוינגר

 


תגובה