Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

אוהבו של 'אחד' יכול לאהוב כל אחד

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

סטס סמז'ניקוב, השר ההולל סולק אתמול מאור הזרקורים, הישר לחשכת המועדונים. לא לפני שחשף את משטמתו על החרדים, "הם מזכירים לו את ימי הביניים", מוטב להזכר בימי הביניים מאשר בלילות הפאבים. נכון שלא עמדנו וגם מעניינות אותנו כל העדפותיו, אך ברור לנו שהוא מעדיף ממשלה שתויה על פני ממשלה שפויה.
גם אלקין היעיל והבלתי נלאה, הצטרף אתמול במפתיע,ללפיד,ללבני ואחוזת מריעיהם, והאיש החרדי הקטן חש רע מאוד, נוכח הגלים העכורים הללו, ההכללה, הבדיה והעלילה, פוצעים אותנו מאוד.
הנחמה היחידה היא שאנו משתקפים אליהם באמצעות נציגינו, שגם בעיני רבים וטובים מהחרדים הם תיעוב אחד גדול, לא כולם אבל חלקם בוודאי, וכי אסור להם קרי: לחילונים לתעב את ליצמן לפחות כמו שהוא מתעב את פרוש, מוזס או אייכלר. ולהיפך.
עלינו להתייחס לשיטנה בפרופורציה, היא אולי מופנית אלינו אך אינה מתכוונת לכולנו, כפי שקבע רבי סעדיה גאון "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם" הם מפולחים ל'בני אדם' ואנו תמיד נקראים 'אדם' – ביחיד, כוללני, פגמו וחסרונו של היחיד משליך על כולם.
אף במחנה פנימה ראויים הדברים להתייחסות, לדוגמא: השנאה הכבושה של רבים מהחרדים לחסידי גור לוקה באותו חסרון, קהילה בת אלפי חסידים יראים ושלמים, תלמידי חכמים ועובדי השם באמת, מוקעת על עמוד הקלון מחמת מעטים המטילים כתם על הרבים, חבורה שלוחת רסן ובריונית, המשתמשת בשמות הקודש ובתשמישי מצווה להטיל חיתתה על הציבור.

 


תגובה