Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

בחירה –או –בכי רע

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

ה"בית היהודי" מבשר הצלחה משום שהוא משדר לכידות, יד אחת והתחדשות. ה"בית החרדי" משדר חידלון ותבוסה מוחצת משום שהוא משדר חוסר אחריות, קטטה, מצה ומריבה.

איך אפשר להפקיד אחריות, בידים חסרות אחריות.איך אפשר לתמוך בכנופיית "שודדים" שכל מעיינם נתון כעת, לחלוקת ה"שלל" של תקציב הבחירות. שנועדה לפרנס, לרפד ולמשוח בשמן "משחת קודש" שפע של כיסים פרטיים, קופות ציבוריות כמו "המודיע" ואחוזת מרעיו, שהפכו מצבוריות למשפחתיות ומנכסי כלל ישראל למשאבי ר' ישראל. חולקות מאות אלפי שקלים.

באישון ליל, בעלטה, מחלקים את האתנן כבר שנים, משאבים אלו כמו רבים ממשאבי ה"הישגים" של ה… והשבת, נועדו לעשות שבת, לאונדזערע מענטשין, כלומר לאנשינו.

אנחנו ה"ילידים" בכיסם, ההבנה הבסיסית שהיתה להם שנים שלפחות בכנופיה פנימה יש לשמר את ההבנות והשקט התעשייתי, נמוגה. עד כדי כך הם בזים לנו. הביטוי הכי בוטה של התנהגות נקלה זו, הוא חוסר התחשבות מינימלי בבוחר החרדי. השכם והערב הם טורחים להזכיר לנו שלנו יש רק זכות הצבעה ולא זכות בחירה, לכן המצב בכי רע.

בימים שנותרו עד הבחירות, ננסה ללא מורא וללא משוא פנים, להבהיר במילים פשוטות, איך הכח שאנו מעניקים להם, פוגע בנו. איך הכשלון המוחץ שלהם בנושא חוק טל יהפוך בדרך "ניסית" לפטיש, עימו יהלמו על ראשינו, במסע הפחדה שיחייב לתת להם כח.

 


תגובה