Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

כולנו חרדים – מכח

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

מבין אני לליבם של אלו, שדברי מעוררים אצלם את מיצי קיבתם ובצדק.
הם נכתבים בדם הלב של מי שחווה, לא מעט חוויות ציבוריות מעוררות השראה, אשר תרמו להתפרצות.
נכון ערב בחירות הוא אולי לא עיתוי מתאים, אליבא דחלק מן המגיבים, לטעמי זה העיתוי ואין בלתו, בימי תעמולת הבחירות דאז, המשקל העיקרי ניתן לפלקטים שדיברו אל הבוחר מן הקיר, נהגו אז לומר: חודש אחד הקיר מדבר אליך וארבע שנים אתה מדבר אל הקיר.
קדחת ה"אחריות" שאחזה בשלוחי דידן, אינה אלא הוראת שעה, מעושה, היא מקננת שעה ואחר שעת ההכרעה היא נעלמת, כלא הייתה.
בבחינת תנו לנו כח ביום פקודה. כדי ש"נכנס" בכם בכל הכח עד ליום פקודה, הבא.
ברי שהמציאות הקשה של המצור על החברה החרדית ששותפים לו "בעלי בריתנו" מימין וגם כאלה ש"אינם בני ברית" משמאל. מחייבים חומה חרדית בצורה ואיתנה.
על כך אין עוררין, לכן כל קול קודש למשימה זו, וזו מבוצעת מזה שנים, גם ואולי ביתר שאת וביתר עוז, ע"י המפלגה האחות הגדולה, כמובן ששום חרון אף, שום כעס עצור, לא מצדיק פגיעה בחוסן החרדי ומיצגיו.
לפיכך הבה ונעתיק את הכח לאחינו הספרדים כי רק סטירת לחי מצלצלת, תעורר את רשימת יהדות התורה מתרדמתה, בת הארבעים! אז התקיימו לאחרונה הבחירות הפנימיות ומאזן הכוחות נבחן.

 


תגובה