Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

רבנות ראשית

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

לפחות לפי הסקרים, מערכה אחת הוכרעה. הרבנות הראשית ומשרד הדתות ישובו למקומם הטבעי והראוי – לציבור הדתי-לאומי, למרות שרבים ינסו לתאר זאת כ"הרב במיעוטו" עדיין בברית כוללת של שומרי מצוות, ראוי שהמאמינים באמת ב"רבנות הממלכתית", יאיישו תפקיד זה, יתמידו במתן "היתר מכירה" לחקלאי ישראל בשמיטה, כפי חזון מייסדי הרבנות, שאין לה ולחרדים מאומה.
דא עקא שבשנים האחרונות, עם התפוררות המחנה הדתי-לאומי באו על ראשינו כל פיתויי המערכות הללו, כמו "מי בראש" ו"מי בכיסו" ועוד. ההסתערות, לפחות של מפלגה חרדית אחת, סיחררה את ראשה משיכרון הכח, השררה והרבנות.
עתה הגיעה משמרת חדשה, תואמת פי כמה את ארחותיה של מדינת ישראל.
סמוך אני ובטוח כי דברי יקוממו רבים, בעיקר בעלי ענין ששותים מן הבאר הזו. לצערי רשימת נפגעי השיטה שהודרו למרות הכישורים, לטובת הקשרים, מדברת בעד עצמה.

 


תגובה