Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

למחרימים אל תהי תקוה

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

בושה לחברה הישראלית שעדיין יש כ 10 מנדטים, לגאוה, לשחצנות,ליהירות,לאפסיות,לאגו המנופח ולמאומה שיוצר מהומה.
"התנועה" המגונה, שבה נאגרו המגונות שבמידות אנוש, מדברת עדיין בגרון נטוי, על שיוויון, על שלום, על אמינות, על יושרה.
האשה שבחרה במקום לשאת בנטל, להטיל את נטל החובות שיצרה ב"קדימה" על אחרים, האשה שבמקום לעסוק בשלום על ישראל, היא פוזלת לפלסטינאים, תוך שיסוי נגד חרדים. האשה שבמקום לצפות במראה במידת אמינותה הפוליטית, היא מטיפה לעולם ומלואו, אודות העינינים בהם היא נגועה מכל.
אחת המסיתות ומדיחות השפלות ביותר שקמו על החברה החרדית, בפולטיקה הישראלית. שקפץ רוגזה עלינו, רק כדי שנהפוך עבורה גשר על מים סוערים. עתידה כמעט ברור לי, דינה כדינו של מחליפה, שנסחף עם הזרם, עד לתהום מעיינות רבה.
דינה כנראה מר יותר, כי התנפצותה תגיעה מרום מפלגה דו ספרתית בסקרים עד אפסית במציאות.
אויבי הנפש של תורת ישראל, שילמו תמיד מחיר אישי כבד.
לכן אל לה לפוליטיקה החרדית לנהל עמה שום שיג ושיח, שיובהר מהיום לכל פוליטיקאי מתחיל, כי הסתה פרועה נגד חרדים, תשולם.
אנו לא מחרימים איש, אך מי שמתייצב מולנו כ"אויב" אחת דינו להחשב אוייב, עמו לא מתחבקים כדי לא לקבל סכין בגב.
ציפור קטנה לחשה לי כי מגעים אילו מאחורי גבה של היהדות הנאמנה, מתנהלים באמצעות, סופר "המודיע" ויועץ לסגן שר הבריאות מנחם גשייד, הנסיון להשלות את השמאל כי יש סיכוי לברית זוגיות כזו או אחרת עמם, רק יוליד שנאה ונקם מחר. רמז למגמה נמצא השבת בתוספת של "המודיע" תחת שם העט של גשייד מ. כרמלי, המכין את הקרקע לברית עם השמאל, מה רע בכך הוא שואל ?
אולי לכך התכוון ביבי נתניהו כשדיבר היום על "מגעים בין החרדים לשמאל"
גשייד "מאכער" לא קטן במפלגת "יהדות התורה והשבת" שכח לרגע כמה אנרגיה הוא הפעיל לפני תקופה שקלונו לא יצא לרבים, עת ציפי לבני הגיעה לביתו בחיפה לסעודת שבת בעצם יום השבת תוך חילול שבת.
בלי בושה נציג יהדות התורה והשבת! ליווה אותה בצאתה לדרכה תוך חילול שבת. לאחר מכן פנה לעזרת אנשי תקשורת חרדיים בתוכם אנכי, שנסייע לו בקרב הבלימה, כדי שהתקשורת החרדית לא תחשוף זאת, לא עוד.

 


תגובה