Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

רבי אמנון יצחק

17 בינואר 2013 בלוג | תגובה אחת

אני נתקל שוב ושוב בתופעה גורפת, שאוהדי וחסידי הרב אמנון יצחק שליט"א תוקפים כאן את הראיון עמי בערוץ 10 עת נדרשתי יחד עם אמנון לוי להתייחס לראיון, מפליא איך אוהדי הרב אמנון יצחק, סבורים שדיברתי בו סרה, שביטלתי אותו כאילו בהנף יד, ולא היא.
תגובתי הראשונה היתה בעקבות הלעג על בן גוריון, כך אמרתי :"כי יסלחו לי החברים באולפן, אך הסגנון הבוטה הזה לא מצוי במחוזותינו, הוא מתקשר יותר למקום ממנו בא הרב ולא למקום אליו הגיע"
לי באופן אישי קשה מאוד עם הסיגנון, הנפש החרדית מסוייגת ממנו.
ואכן גדולי המגידים החרדיים נמנעו מלעג בוטה וסגנון שכזה,הם חיפשו להשפיע ולא לפגוע, הם ניסו במענה רך לקרב ולא לרחק.
יחד עם זאת, הדגשתי כי איני בז ואיני מבטל לא את הישגיו לא את כישוריו, אם כי אני סבור שחלק לא מבוטל מן השבים בהשפעתו, מאופיינים בחזרה בתשובה שטחית ולא עמוקה.
נמנעתי מהערכה מה יהיה הישגה של "כח להשפיע" בקלפי, תוך הדגשה ברורה כי גם "הגמלאים" בעבר לא נסקרו ולפתע אחרי סגירת הקלפיות,צעדו שבעת הגמדים של סיעת הגימלאים למושבם בכנסת. ההמונים שעברו בפעילותו ויכולותיו עשויים להפתיע.
אכן אמרתי כי הצהרתו של הרב אמנון יצחק כי הוא עצמו לא יצביע, מכוונת לתומכיו בברוקלין, בחוגי סאטמר, אך מכאן ועד לפגוע בו משל כאילו מדובר בגדול הדור הדרך רחוקה.
הנאצות וההיסחפות בתגובות ההיסטריות כלפי,אינן במקומם, אבל עברנו את … נעבור גם את זה.
באשר להתלהמות נוכח הרב אמנון יצחק רק ב"עוונו "שהעז להקים מפלגה, דעתי כמו רבים, שקטים ומבוהלים במקומותינו, כי אין הלימה בין רמת ה"עוון" הנורא לבין ההסתערות עם "רצח בעינים" לכלותו, סוף כל סוף צריכה להיות מידתיות בין החטא לעונשו.
אמרה חסידית עתיקה מתקשה להבין מדוע בעקידת יצחק לאחר שהקב"ה בעצמו הורה לאברהם להעלות את בנו לעולה, איך הוא נמנע מקיום צו הבורא, בהוראת המלאך "אל תשלח ידך אל הנער" הסיק מכך אחד מגדולי הצדיקים, כי לשחוט מישהו, חייבים הוראה מפורשת מפי הגבורה ואילו להמנע מכך די בהוראת שליח.
לצערינו חרף ההחתמה ההיסטרית מקננת תחושת מועקה עצומה, שמדובר כאן על חיסול על בסיס פוליטי מובהק, "קול קורא" שהיה מופיע יום אחרי הבחירות, היה מעניק תחושה שונה.

 

תגובה אחת

  • שחר הגיב:

    הם פשוט השתמשו בך בתור חרדי מחמד כדי לתת להם רוח גבית נגד הרב אמנון (שאיני נמנה על חסידיו).
    בכל אופן דודי, גדולי ישראל מאז ומתמיד דיברו בחריפות ובלגלגנות נגד מנהיגי ישראל החילונים, שאכן החטיאו את הרבים והנזק לא ישוער.
    מקווה שתחזור בתשובה ותבקש סליחה ומחילה ממי שצריך!!!


תגובה