Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

מבחן אחריות

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

הרעיון הבא, למרות שהייתי מתהדר בו אילו הייתי ממציאו, אינו אלא הגיג, של ידיד טוב שלי איש יקר ויצירתי מאוד, עם יכולת מרשימה של חשיבה מחוץ לקופסה.
איך אני יכול לגרום לך, הוא שאל אותי, לתמוך שוב ביהדות התורה כמימים ימימה, עוד לפני שפותרים את הבעיה ההיסטורית של "חזקות" מהדורות הקודמים.
אם יופעלו עלי עוד כמה עכברי ביבים עלומי שם וחסרי פנים, שיחבטו בי במסתרים, כנראה שאשבר ואשתכנע, הפטרתי בלעג…
נו, די ! התחנן האיש, תן רעיון אמיתי. הנח לי, השבתי לו טוב לי עם ברירת המחדל שלי – ש"ס, גם היא מפלגה חרדית למהדרין כל קולות בני משפחתי הגרעינית, מובטחים להשאר באלקטורט החרדי.
ניסיתי לשכנע אותו שיחצה את הקווים לש"ס, אך הוא אשכנזי גזען שכמותו, לא מאמין בהנהגה של "פרענקים" רחמנא ליצלן, הוא עדיין לא השתחרר מהתפיסה הרעה והמעוותת הזו.
ואם יהיו שינויים פרסונליים ברשימה הוא שאל ? גיחכתי לך לבדוק את חוקי הבחירות, איחרת את הרכבת.
קרא לי היום לתמוך בחבריך גפני ומקלב, אמרתי ואני בעזוז נותן להם את קולי, ואז נולד הרעיון הבא: אם אכן מצבה של יהדות התורה והשבת, כל כך עגום, המטות רדומים, הסקרים צוללים, האוירה עכורה, המצביעים אפתיים. והנציגים במקביל אחראיים עד כדי מסירות נפש, ימחלו ששת הראשונים יתפטרו, או יפקידו מכתבי התפטרות שימומשו אחרי הבחירות, יבואו במקומם הבאים אחריהם ברשימה, אפילו לפי המפתחות ודיני הקדימה המעוותים עתיקי הימים, מימי הצאר ניקולאיי הראשון ומעלה.
הרשימה תינצל, ירבו תומכיה, יתרעננו שורותיה, ניפטר אחת ולתמיד מהמשחירים פניה, ובא לציון גואל.
הנציגות הישנה והאפורה תתפוגג – לא יהיו אבידות.
הרווחים יהיו עצומים, ליצמן ילך הביתה, גם בגור יצביעו יותר, גפני יתפטר, יש סיכוי סביר שאנשי הפלג הירושלמי יצביעו, פרוש יחזור לפרס 2 גם חסידי בויאן ישושו לתמוך, מקלב ישאר רצוי לכל אחיו, מוזס בחוץ,אנשי מרכז ויז'ניץ בפנים. גם בבעלז ההתלהבות תגבר אם אייכלר ימשיך לדברר מחוץ.
הרווח הגדול יהיה רוח חדשה עם בעלי נסיון, מעגל של אנשים טובים, לא פחות יעילים, אבל פחות מתקוטטים.
ואלה שמות: יעקב אשר,יצחק ברוידא,יעקב גוטרמן,יהושע פולק,יצחק רייך, שמעון חדד,מנחם קליין, מוטל'ה קרליץ,יעקב טסלר. זה סדר המועמדים, מהם ניתן להפיק רשימה די מבטיחה,הסכם פנימי יבטיח את מקומה של כל סיעה ברוח המסורת.

 


תגובה