Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

עסקנים או עסקים

18 בינואר 2013 בלוג | תגובות

מי שחפץ להבין את האנרגיה החיובית השוררת בין חכ"י יהדות התורה והשבת. חייב למצוא את ההבדלים בדיווח בין "המודיע" ל"המבשר" בענין פסילת המכרזים בחריש, התדהמה ב"המבשר" הפכה בדרך פלא להצלחה מרשימה לעמותות החרדיות בחריש, אליבא דבטאון אגו"י העולמית "העיר החרדית חריש יוצאת לדרך" ואכן הרב מנחם כרמל לדוגמא כמו אחרים, פעלו כיאות ובליווי משפטי מקצועי וזכו. אלו שגילו תיאבון מוגבר, מתוך ראיה כי גם העסקנות וגם העסקים, כפופים לאותו שורש, כשלו.
מה שלא תוכנן כראוי זה המוסף של "המבשר" המתהדר בחריש כהישג של איש אחד, (המו"ל של העיתון, איך לא ?) והוא הודפס לפני חמישי בצהריים, עת נמסרה ההחלטה על פסילת "ועדת הדיור".
אך אל דאגה גם הישגים אחרים באותה כתבה, לא עולים ממש בקנה אחד עם האמת, "עשו כל שביכולתם כדי למזער את מפלס ההסתה" הכוונה לנציגי יהדות התורה, כמובן. כמי שהתמודד עם תקשורת עויינת, בימי בית שמש, מאהל הפראיירים ועוד. בכל התמודדות של ממש מול גלי ההסתה, הם בורחים ! חלקם מטעמי עילגות בסיסית, אחרים מתוך הכרה, כי ההסתה תועיל להאיץ מחר את האיש החרדי המצוי אל הקלפי.
לסיכום : יש לבנות גדר הפרדה בין העסקנות לעסקים, יש חברות קבלניות ראויות, יש אנשי עסקים חרדים, עם מודעות ואחריות לציבור. תבוא העסקנות החרדית ותמלא שליחותה לתמוך ולסייע למאמץ במסדרונות השילטון, את העסקים יניחו לאחרים.

 


תגובה