Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

בין המשפתיים

01 בספטמבר 2017 בלוג | תגובות

אמא מקשיבה. הרבי החדש ואמו – בתו של הרבי מויזניץ זצ"ל

אמש נקרעתי בין חפצי העז להתבשם מזיוו והדרו של רבי הושע פרידמן בטיש הראשון שערך בגילה לבין חובתי להשתתף בשמחת הכנסת ספר תורה לכפר יחזקאל, לבית הכנסת הראשון שהוקם במסירות נפש בעמק יזרעאל המזרחי.

האירוע האחרון גבר כי הוא ישב על מחויבותי לאחרים ואילו קודמו היה חובתי לעצמי.

שנים שאני מכיר ומוקיר את הרבי החדש, את עולם ערכיו הפנימי, רצינותו, אהבתו הגדולה לאדם וחובתו בעולמו.
נכחתי איתו בפורומים מפורומים שונים הצד השווה שבהם שבכולם, הקרין רצינות, אחריות ושם שמים התאהב על ידו כמו יקרת דרך הבעש"ט ורוח אבותיו שנתפארה בגינו.
צומת השולשלות של נוף מולדתו נוגעת בדיוק בנוף מולדתי.

שורשים עמוקים במלכויות רוז'ין וויז'ניץ אליה היו עקודים אבותי בעבותות ומלכות נוגעת בחברתה.

זכיתי להכיר ולהוקיר מקרוב את הבית הגדול אשר בגילה, את רבי ישראל בשיא צחותו וטהרתו, רעייתו הרבנית תבדל לחיים ובניה הנפלאים ר' ירמיהו ור' שמואל אנשי אמונה והטבה לעילא. מסורים כולם לרעיון של החסידות המקורית – של כלל ישראל, מקום שרבי אלימלך מליז'ענסק זצל קבע שאין בו שום פגם ולא חטא ועוון.

מובטחני כי רוח 'המפקד' המנהיג החדש המושפע ממלכות רוז'ין וענפיה – סאדיגורא, בוהוש פשקאן ומאצילותה ואהבתה של קוסוב ויז'ניץ, תקומם מחדש את החסידות הרוממה אבל העממית, היורדת אל העם ונוסקת לשחקים.
השפה, ההבנה, ההכלה והיכולת האנושית חסידית מזמנת לדורינו זרם חדש ומתחדש בחסידות שימים יגידו מה יחולל.

 


תגובה