Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

בלוג // עמוד 3

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

כולנו חרדים – מכח

מבין אני לליבם של אלו, שדברי מעוררים אצלם את מיצי קיבתם ובצדק. הם נכתבים בדם הלב של מי שחווה, לא מעט חוויות ציבוריות מעוררות השראה, אשר תרמו להתפרצות. נכון ערב בחירות הוא אולי לא עיתוי מתאים, אליבא דחלק מן המגיבים, לטעמי זה העיתוי ואין בלתו, בימי תעמולת הבחירות דאז, המשקל העיקרי ניתן לפלקטים שדיברו אל […]

להמשך הפוסט...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

סחיטה באיומים

אני חש גם מתגובות בעל פה וגם מחברים ברשת, כי הם מאוימים מן ה"גזירות" התלויות ועומדות נגד חרדים, אשר מתעצמות נוכח "מסעות הצלב" של מפלגות החופש וההפקרות. קשה לי להתנער מאחריות חרדית, באשר היא שם, היא מוצדקת, יש לה תשתית ערכית עמוקה ומוצקה, לכן אף אני איני חף ממנה, כי היא נוקפת חדרי בטן. אלא […]

להמשך הפוסט...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

רק כח

תנו להם כח, הם יודעים בדיוק מה עושים עם כח. לרוב כח להשחית. אם הם לא משיגים בכח את מאוויהם, הם משתמשים בעוד יותר כח. סגן שר הבריאות כמשל, מפעיל את המשטרה כשהוא צריך ובולם אותה כשהוא לא צריך, תמיד הדגש על הוא צריך. או הוא – לא צריך. זה פעל נהדר בבתי וורשא, זה […]

להמשך הפוסט...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

בחירה –או –בכי רע

ה"בית היהודי" מבשר הצלחה משום שהוא משדר לכידות, יד אחת והתחדשות. ה"בית החרדי" משדר חידלון ותבוסה מוחצת משום שהוא משדר חוסר אחריות, קטטה, מצה ומריבה. איך אפשר להפקיד אחריות, בידים חסרות אחריות.איך אפשר לתמוך בכנופיית "שודדים" שכל מעיינם נתון כעת, לחלוקת ה"שלל" של תקציב הבחירות. שנועדה לפרנס, לרפד ולמשוח בשמן "משחת קודש" שפע של כיסים […]

להמשך הפוסט...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

לא יבוזו לגנב כי יגנוב

שלמה המלך-החכם מכל אדם אמר: "לא יבוזו לגנב כי יגנוב" המגיד הגדול ממעזריטש זצ"ל אמר על כך, כי שבעה דרכים בעבודת השם ניתן ללמוד מן הגנב. עיקר פעולתו בלילות -כך גם בעסק התורה. נכשל פעם אינו נרתע, שב ומנסה עד שמצליח. מוסר נפשו להשיג דבר קטן באותה התלהבות כמו דבר גדול – כך גם בקיום […]

להמשך הפוסט...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

אוהבו של 'אחד' יכול לאהוב כל אחד

סטס סמז'ניקוב, השר ההולל סולק אתמול מאור הזרקורים, הישר לחשכת המועדונים. לא לפני שחשף את משטמתו על החרדים, "הם מזכירים לו את ימי הביניים", מוטב להזכר בימי הביניים מאשר בלילות הפאבים. נכון שלא עמדנו וגם מעניינות אותנו כל העדפותיו, אך ברור לנו שהוא מעדיף ממשלה שתויה על פני ממשלה שפויה. גם אלקין היעיל והבלתי נלאה, […]

להמשך הפוסט...