Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

בלוג // עמוד 5

10 בדצמבר 2012 בלוג | תגובות

הולך בטח ב'

במדרש אנכי ארד עמך ואנכי אעלך גם עלה הבטחה לדורות על מנת ויוסף ישית ידו. כותב ה"שפת אמת" כי כל מצור לאיש ישראל, רק לטובה להפוך אחר כך ליתרון. וזהו שנאמר גם עלה- יותר מכפי שהיה מקודם. על מנת ויוסף ישית ידו על עיניך כלומר מותנה בהסתכלות בעיניך, חפה מכל הרגש והסתכלות, בלי להקדים ולזכור […]

להמשך הפוסט...

09 בדצמבר 2012 בלוג | תגובות

הולך בטח א'

כשמיר חזק מצר נתתי מצחך, לא תירא אותם ולא תחת מפניהם (יחזקאל ג' ט') רש"י על אתר אומר כתולעת שמיר שמראין לה על אבן והיא מבקיעה אותה. המלבי"ם מבאר כי מדובר בכח סגולי יחודי, כי למרות חולשת התולעת, כוחה הסגולי יש בו כדי לבקע צור חלמיש, כן "נתתי מצחך" שתנצחם מכח הסגולה האלוקית שיש בך. […]

להמשך הפוסט...

05 ביוני 2012 בלוג | תגובות

דודי זילברשלג בשולחן העגול על חוק טל

מתוך דף הפייסבוק של דודי זילברשלג: ביום ראשון השתתפתי עם מתי מעט חרדים שאכפת להם, בדיון על חלופות חוק טל במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני מודה שהתפרצותי שם הייתה מתוך מודעות מוחלטת. לטעמי ההתפרצות תרמה משמעותית לשינוי כיוון הרוח ואולי הבנה כי לא ניתן לחנך מחדש את ה"ילידים" החרדים, תוך התעלמות מוחלטת מציפור נפשם. "גם לתורה […]

להמשך הפוסט...

07 בדצמבר 2011 בלוג | תגובות

מסע שרשים בעקבות החסידות

לצפיה במסלול ולהצטרפות לנסיעה, לחצו כאן

להמשך הפוסט...

09 בפברואר 2011 בלוג | תגובה אחת

לחם או צדק

משפט חכם קובע כי " רעב אינו נובע ממחסור בלחם אלא ממחסור בצדק." זהו משפט המפתח להתייחסות המתבקשת, נוכח גל עליות המחירים לקיום הבסיסי במדינת ישראל. משפט אלמותי רב ימים שיסודו ביידיש מדוברת, חורץ דין ש"השבע אינו מבין לליבו של הרעב", אני מניח כי כמו בכל חכמה עממית עתיקה גם להגד הנוקב הזה יש אח ורע בחכמות אחרות. גורלות נחתכים בארץ הזו, בשולחנם של שבעים, רובם הגדול מרופד במשכורות מדושנות, מיעוטם הגדול מתגורר בטירות פאר, אשר היו להם לנחלה, בכח של קשרים ודריסת רגל במסדרונות השלטון, מאז בגדול והיום פחות בגין כלבי השמירה.

להמשך הפוסט...

30 בדצמבר 2010 בלוג | תגובות

המשט החרדי

"זה המשט שלנו – המשט החרדי" דודי זילברשלג על פרשת בית הספר בעמנואל מקור: משפטי השנה 2010 של Nrg מעריב

להמשך הפוסט...