Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

מאמרים

26 בפברואר 2013 מאמרים | תגובות

אחי, צא מהנגמ"ש

דודי זילברשלג תוקף את נפתלי בנט: ללמדנו שאת הקרע מבצעים במודע פוליטיקאים קטנים, הציבור הדתי לאומי שהאמין במשהו חדש שמתחיל, מצא מנהיג ש"תקוע" עמוק עמוק בתוככי הנגמ"ש, שפתו שפת המלחמה, אפילו לשונו ההיסטורית, מסתכמת בעולם שהולך סחור סחור, סביב קרבות וכיבושים. יום הפורים נודע לכל יודעי דת ודין, הוא יום שמעת לעת אחד אין בו […]

להמשך הפוסט...

22 ביוני 2012 מאמרים | תגובות

הח"כים יסיימו על הקרשים

אחת הטעויות הגדולות שעושים בנוגע לעולם החרדי היא שמסתכלים על העולם הזה במבט גורף. הגרעין הקשה שמתנגד ליציאה לעבודה הוא קבוצת הלומדים, קבוצה חרדית ליטאית אליטסטית, שבמשך כל השנים קידשה את לימוד התורה, כאשר האישה מחזיקה בעול הפרנסה. לעומתם, השכבה החסידית נוטה להישאר פחות שנים ב'כולל' ובמשך השנים השתלבה בצורה מסוימת בשוק העבודה בישראל. רבים […]

להמשך הפוסט...

26 בינואר 2012 מאמרים | תגובות

גן העדן הישראלי

אם כולנו נכיר טוב יותר את המורשת היהודית, יהיה לנו קל יותר לגשר על הפערים בחברה הישראלית. דודי זילברשלג מאמין שהבחירה באיזו מדינה לחיות נמצאת בידינו

להמשך הפוסט...

29 ביולי 2011 מאמרים | תגובות

רצח הרב: צפירת אזהרה להכרח בחשבון נפש לציבור החרדי

דודי זילברשלג הכיר במשך 30 שנים את ה"באבא אלעזר" וקיבל בתדהמה את מותו הטרגי. הוא תיאר פרופיל של איש קוטבי שמצד אחד שמר בקנאות על פרטיותו ומן הצד השני קיבל אליו כל אדם באשר הוא. אלא שהפעם, זה עלה לו בחייו. זהו הזמן לעשות בדק בית ולהפיק את המסקנות הנכונות דודי זילברשלג רבי אלעזר אבוחצירא […]

להמשך הפוסט...

02 ביולי 2010 מאמרים | תגובות

ידידי, ר' דוד נחמן, תתבייש! • מכתב אישי

"כולנו יודעים כי חולשת הארגון שאתה מראשיו, הביאה עלינו את הסער הזה. כמי שנחשף לכל המידע בפרשה, מוטב היה שתאלמו דומיה. 'עולם אינו גוילם' והוא מודע היטב להקזת דם ההורים" • דודי זילברשלג כותב לר' דוד נחמן בלוי ידידי היקר ר' דוד נחמן בלוי הי"ו כמי שהתייצב לימין הורי עמנואל והשקיע את המיטב בנסיונות הלא […]

להמשך הפוסט...

12 במאי 2010 מאמרים | תגובות

אין לי עיר אחרת

תפסיקו להשמיץ אותה כל כך. דודי זילברשלג סבור שחרף היותה מושפלת ומבוזה כעיר של מדון ומריבה, ירושלים מבשרת, יותר מכל מקום אחר, דו קיום והשלמה. זה רק התל אביבים שמנסים להוציא דיבתה רעה

להמשך הפוסט...