Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

אוקטובר, 2006

10 באוקטובר 2006 מאמרים | תגובות

חגי תשרי הם כמו אמא טובה

כמו כל ילד דתי או חרדי מצוי, גם אני מוצף בגל של נוסטלגיה אהובה וזכורה לטוב, סביב כל ההתרחשויות הנוגעות לחג הסוכות, ארבעת המינים, השוק, הניחוחות, המהדרים ה"תקועים" בהתבוננות מדקדקת בתיומת שבראש הלולב, או מבטי ההתפעלות דרך זכוכיות המגדלת אל השקיעות והבליטות של פרי עץ ההדר – הלא הוא מיודענו האתרוג. הזכרון הכי מלהיב קשור […]

להמשך הפוסט...

05 באוקטובר 2006 מאמרים | תגובות

עוניים אומנותם?

החרדים עניים-מרצון, או שזו אשמת המדינה? ואולי המספרים מנופחים, ככלי פוליטי בידי ה"חברתיים"? פאנל על המצוקה וסיבותיה בסוכות תשס"ז מכחישי העוני בישראל הצליחו תוך שנים מועטות לפתח אי אלו זנים ומוטציות למזימתם השפלה. יש בהם הזועקים כי העניים אשמים במצבם, אלה שייכים יותר לזן המכחיש את הסיבות; אחרים טוענים לשתי אוכלוסיות דחויות המובילות את התופעה […]

להמשך הפוסט...