Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

יוני, 2009

28 ביוני 2009 מאמרים | תגובות

להשיב לירושלים את קדושתה

האם עבור 450 כלי רכב של באי השפלה שהגיעו לבילוי במזרח העיר ונחו השבת בקרתא, כדאי לסכסך עיר על יושביה? שני מצגי מחאה מן הצד החרדי ידעה ירושלים בשבת האחרונה. האחד מפגן אחדות ענק של מזרח ומערב, שלל גווניה של היהדות החרדית בירושלים לתפילת קבלת שבת על פני רחוב בר אילן המיתולוגי. אומדנים מדברים על […]

להמשך הפוסט...