Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ספטמבר, 2009

17 בספטמבר 2009 מאמרים | תגובות

מבט מוסרי / לימוד זכות

מעשה טוב ששמעתי בימים האחרונים גרם לי התרגשות מיוחדת, עד שמצאתי לנכון להנחילו לרבים. יהודים פשוטים כידוע, אינם פשוטים כלל ועיקר. מעשה ביהודי פשוט שחברו פנה אליו וגילה את אוזנו כי זכות הקניה שיש לו בחנות מסוימת נמצאת בסכנה, הולך הרכיל לחש אל אוזנו כי בעליה של אותה חנות מצוי בקשיים, לפיכך, הציע לו הרכלן, […]

להמשך הפוסט...

01 בספטמבר 2009 מאמרים | תגובות

לשווא משחירים את פני החינוך הדתי

הצלחת בתי הספר הפרטיים הפכה ממושא של קנאה לאובייקט של שנאה. להבדיל מאחי החרדים שמראש סירבו לקלוט את יוצאי אתיופיה, דווקא החברה שהיטיבה לעשות זאת נאלצת לפרוע את השטר המוכתם של התעמרות בעולים עם שוך הדי הקרבות בפרשת שילובם של תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי הספר פתח תקווה, כדאי להסיר את שכבת האבק הראשונה מעל הפופוליזם […]

להמשך הפוסט...