Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

נובמבר, 2010

25 בנובמבר 2010 בתקשורת | תגובות

הגר"ש קוק על אוניה בכינרת: "הקב"ה, תן גשם"

מיד כשירדה החשיכה, עלו רבנים ואישי ציבור, ביניהם הגר"ש קוק, איציק כהן ודודי זילברשלג, לאוניה במימי הכינרת המתרוקנת, והעתירו להורדת הגשם • בפנים: סיקור ותמונות

להמשך הפוסט...

25 בנובמבר 2010 בלוג | תגובות

ארץ החוילה

הנהר היוצא מעדן, היה לארבעה ראשים, אחד מהם שמו "פישון" עליו נאמר "הוא הסובב את כל ארץ החוילה" במדרש בראשית רבה, (פרק טז') מובא כי פישון עלה והקיף את כל ארץ ישראל עליה נאמר "הוחילי לאל' כי עוד עודנו" וארץ ישראל מכונה "ארץ החוילה" משום שמייחלת לקב"ה. ב"באר משה" על ספר דברים מובא שנתייחדה ארץ […]

להמשך הפוסט...

11 בנובמבר 2010 בלוג | תגובות

שאיפת החינוך הטהור

חסידים מספרים על הסבא קדישא מרוז'ין זכותו תגן עלינו, שבעת הרדיפה הגדולה של שלטון הצאר אחריו שבשיאה נכלא ונאסר הגיע ביום מן הימים לבקרו באישור מיוחד אחד מנכבדי היהודים באותה תקופה. ביקשו הסבא קדישא מרוז'ין שבצאתו יסור למעונה של אמו הצדקת אמה של מלכות הרבנית חוה'לה ע"ה, לפרוש בשלומה ולהעביר אליה דרישת שלום מבנה. כאשר […]

להמשך הפוסט...