Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

יולי, 2011

31 ביולי 2011 בתקשורת | תגובות

"שיניו של הבבא אלעזר היו שחורות מתעניות"

איש התקשורת, דודי זילברשלג מספר על הקשר המיוחד עם המקובל רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל: "במהלך רוב ימות השנה הוא היה בתענית. כולם באו אליו. הוא עצמו תמיד היה מדבר בלעג מר שישנם אנשים שבאים אליו בשביל אותות ומופתים, וישנם אנשים שבאים כדי לקבל עצה והדרכה" אברהם הלוי איש התקשורת, דודי זילברשלג, התארח הבוקר בתוכנית "העולם […]

להמשך הפוסט...

31 ביולי 2011 בתקשורת | תגובות

מי אתה – הרב אלעזר אבוחצירא? • וידאו

הרב חיים אמסלם ודודי זילברשלג בתכנית הבוקר "העולם הבוקר" עם המגיש אברי גלעד בערוץ 2, משוחחים על דמותו של המקובל רבי אלעזר אבוחצירא שנרצח בלילה של יום חמישי מקור: העולם הבוקר

להמשך הפוסט...

29 ביולי 2011 מאמרים | תגובות

רצח הרב: צפירת אזהרה להכרח בחשבון נפש לציבור החרדי

דודי זילברשלג הכיר במשך 30 שנים את ה"באבא אלעזר" וקיבל בתדהמה את מותו הטרגי. הוא תיאר פרופיל של איש קוטבי שמצד אחד שמר בקנאות על פרטיותו ומן הצד השני קיבל אליו כל אדם באשר הוא. אלא שהפעם, זה עלה לו בחייו. זהו הזמן לעשות בדק בית ולהפיק את המסקנות הנכונות דודי זילברשלג רבי אלעזר אבוחצירא […]

להמשך הפוסט...