Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

למחרימים אל תהי תקוה

בושה לחברה הישראלית שעדיין יש כ 10 מנדטים, לגאוה, לשחצנות,ליהירות,לאפסיות,לאגו המנופח ולמאומה שיוצר מהומה. "התנועה" המגונה, שבה נאגרו המגונות שבמידות אנוש, מדברת עדיין בגרון נטוי, על שיוויון, על שלום, על אמינות, על יושרה. האשה שבחרה במקום לשאת בנטל, להטיל את נטל החובות שיצרה ב"קדימה" על אחרים, האשה שבמקום לעסוק בשלום על ישראל, היא פוזלת לפלסטינאים, […]

להמשך...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

רבנות ראשית

לפחות לפי הסקרים, מערכה אחת הוכרעה. הרבנות הראשית ומשרד הדתות ישובו למקומם הטבעי והראוי – לציבור הדתי-לאומי, למרות שרבים ינסו לתאר זאת כ"הרב במיעוטו" עדיין בברית כוללת של שומרי מצוות, ראוי שהמאמינים באמת ב"רבנות הממלכתית", יאיישו תפקיד זה, יתמידו במתן "היתר מכירה" לחקלאי ישראל בשמיטה, כפי חזון מייסדי הרבנות, שאין לה ולחרדים מאומה. דא עקא […]

להמשך...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

אוהבים אוייבים

אם לא דיי בשוחרי רעה חרדים בבחירות הללו ועובר לעשייתן, בא אתמול בכיר הכותבים ב"המודיע" ומשכנע אותנו כי "בנט הוא אויב שלנו" חסר לנו מהזן הזה אז בואו נייצר חדשים ובכוח. ברור כי הצהרות בנושא גיוס בני הישיבות היו תורמות לו עוד כמה וכמה מצביעים, אך הוא בולם פיו בענין, ולא רק שכר שיחה נאה […]

להמשך...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

הבנה פולנית

בעקבות הסטטוס מאתמול בחי-רע לדורות, ספגתי שפע של תגובות חלקם בעל פה, ידיד משכבר הימים מהזרם הפולני "המרכזי" ניפק לי הבנה יצירתית מאוד מזווית שונה. לדבריו ההליכה של בעלז עם ויז'ניץ באותם ימים בהם התקיימו הבחירות הפנמיות (בשנת תשל"ו) מחייבות אך ורק את ויז'ניץ להעניק רוטציה לבעלז. הברקה גאונית, הלא כן? קבלו עוד הוכחה לאופן […]

להמשך...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

בחי-רע לדורות

הבחירות הפנימיות באגודת ישראל התקיימו לאחרונה בשנת תשל"ו, גם אז מערכה של חפה מחשדות כבדים לזיופים ושימוש בכח. אז ייצגה ה"הסיעה המרכזית" את יוצאי פולין, גור ועוד כמה וכמה חצרות חסידים, שהעריצו את הנהגתו היחודית של הרבי ה"בית ישראל" מגור זת"ע, פליטי פא"י (שחלקם המשיכו את התמיכה בנציגי פא"י לכנסת באותם ימים). סך כל הקולות […]

להמשך...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

כולנו חרדים – מכח

מבין אני לליבם של אלו, שדברי מעוררים אצלם את מיצי קיבתם ובצדק. הם נכתבים בדם הלב של מי שחווה, לא מעט חוויות ציבוריות מעוררות השראה, אשר תרמו להתפרצות. נכון ערב בחירות הוא אולי לא עיתוי מתאים, אליבא דחלק מן המגיבים, לטעמי זה העיתוי ואין בלתו, בימי תעמולת הבחירות דאז, המשקל העיקרי ניתן לפלקטים שדיברו אל […]

להמשך...