Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // בקהילה

03 בנובמבר 2009 בתקשורת | תגובות

חילוניים וחרדים יפרקו את קוני-למל

קובי אריאלי, דודי זילברשלג, אבישי בן חיים, ויהודה גרובייס ישתתפו בסדרת מפגשים בין חילונים לחרדים תחת הכותרת "לפרק את קוני-למל" שתיפתח היום בירושלים יעקב בוקצ'ין בירושלים תיפתח היום סדרת מפגשים בין חילונים לחרדים תחת הכותרת "לפרק את קוני-למל". את האירוע יוזם "בית אבי חי" במטרה לבחון, לנתח, ולהסיק מסקנות מהדימוי שיש לחרדים על החילונים, וגם […]

להמשך הפוסט...

28 באוגוסט 2008 בתקשורת | תגובות

אני שליח של אחדות ישראל

הסבא חצה את הקווים כשעזב את בני עקיבא לטובת צעירי אגודת ישראל, האבא ספג מכות מה"מזרוחניקים" כשדילג על הלל ביום העצמאות והדוד נאסר בכוח על ידי המשטרה הצבאית כשסירב לבצר עמדות ירי בשבת. במקום להיגרר לניכור ולשנאה, הצליח דודי זילברשלג לתעל את חוויות הילדות למקום חיובי, ומאז הוא מתמיד בניסיונותיו לחבר בין קצוות

להמשך הפוסט...

16 בפברואר 2006 בתקשורת | תגובות

משטרת הצאר

זילברשלג, בדרך כלל אחד הקולות הכי נאורים ומאירי פנים בציבור החרדי, אף הרחיב את האשמה באלימות גויים במסגרת כוחות הביטחון הישראליים לכיוון הדרוזים, וכתב: "גם אלו שחשו על בשרם את ידם הקשה של חיילי משמר הגבול - ידעו כי היד הקשה היא יותר דרוזית מיהודית".

להמשך הפוסט...

01 בנובמבר 2002 בתקשורת | תגובות

גדליה איציק

יותר מחמישים שנים חלפו מאז, אבל מעמדו החיוני של “המבקר” לא נפגע. כך למד על בשרו הפרסומאי החרדי דודי זילברשלג, המשמש גם כמו”ל השבועון החרדי “בקהילה”. “הוועדות הרוחניות בשבועונים הן כורח”, הוא מספר, “ואצלי בעיתון הן כורח אלים, משום שעיתונים שלי סולקו מן הדוכנים מפני שלא מיניתי ועדה רוחנית, שמיוצגת על-ידי ’מבקר’. ברגע שהוספתי תקן של ’מבקר’ קבוע, שעובר על כל עיתון לפני שלב העימוד ומאשר כל מלה - הניחו לי והפסיקו להפריע להפצת העיתון”.

להמשך הפוסט...