Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // גזענות

02 ביולי 2010 מאמרים | תגובות

ידידי, ר' דוד נחמן, תתבייש! • מכתב אישי

"כולנו יודעים כי חולשת הארגון שאתה מראשיו, הביאה עלינו את הסער הזה. כמי שנחשף לכל המידע בפרשה, מוטב היה שתאלמו דומיה. 'עולם אינו גוילם' והוא מודע היטב להקזת דם ההורים" • דודי זילברשלג כותב לר' דוד נחמן בלוי ידידי היקר ר' דוד נחמן בלוי הי"ו כמי שהתייצב לימין הורי עמנואל והשקיע את המיטב בנסיונות הלא […]

להמשך הפוסט...

10 במאי 2010 בתקשורת | תגובות

מרב מיכאלי | הסגנון הזה לא עובד

דודי זילברשלג, פרסומאי ואיש ציבור חרדי, משווה במאמר את הדרכים להצגה השלילית של חרדים בתקשורת לדרכים שנוקטים אנטישמים להצגה שלילית של יהודים. זילברשלג גם מצטט את מקס נורדאו באמירה: "היהודים אינם שנואים מפאת תכונותיהם הרעות, אלא מייחסים להם תכונות רעות משום שהם שנואים".

להמשך הפוסט...