Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // דודי זילברשלג

28 במאי 2010 בתקשורת | תגובות

צעד אחד קדימה

שיאו של פאנל זה היה בכך שאיש תקשורת חרדי בשם דודי זילברשלג טען כי גם "הרבנים מודעים לחשיבות של לימוד מתמטיקה", ולעומת זאת איש רוח מהשמאל הלאומי, ד"ר גדי טאוב, טען שיש להכריח כל בית ספר ללמד גם תנ"ך ומסורת יהודית, כחלק מלימודי הליבה. פתאום הפערים בין החרדים לחילונים נראו קטנים, וניתן היה לראות את תחילתה של פשרה לאומית ישראלית.

להמשך הפוסט...

27 במאי 2010 בתקשורת | תגובות

"מפלגות השלטון מכרו השליטה בדת לחרדים"

בכנס בנושא "הזהות היהודית במדינה דמוקרטית" שקיימה מפלגת קדימה בכנסת, קרא הרב שרלו למנהיגים לפתור בעיות דת ומדינה גם במחיר פוליטי. ח"כ ציפי לבני שיזמה את הכנס הזכירה: "אני סירבתי לדרישות ש"ס". ואיש התקשורת החרדי, דודי זילברשלג, התייחס ללימודי הליבה: גם הרבנים מבינים שצריך ללמוד מתמטיקה

להמשך הפוסט...

12 במאי 2010 מאמרים | תגובות

אין לי עיר אחרת

תפסיקו להשמיץ אותה כל כך. דודי זילברשלג סבור שחרף היותה מושפלת ומבוזה כעיר של מדון ומריבה, ירושלים מבשרת, יותר מכל מקום אחר, דו קיום והשלמה. זה רק התל אביבים שמנסים להוציא דיבתה רעה

להמשך הפוסט...

10 במאי 2010 בתקשורת | תגובות

מרב מיכאלי | הסגנון הזה לא עובד

דודי זילברשלג, פרסומאי ואיש ציבור חרדי, משווה במאמר את הדרכים להצגה השלילית של חרדים בתקשורת לדרכים שנוקטים אנטישמים להצגה שלילית של יהודים. זילברשלג גם מצטט את מקס נורדאו באמירה: "היהודים אינם שנואים מפאת תכונותיהם הרעות, אלא מייחסים להם תכונות רעות משום שהם שנואים".

להמשך הפוסט...

03 במאי 2010 מאמרים | תגובות

מי חרד, מי עובד?

המתקפה על החרדים הגיעה דווקא נוכח השתלבותם בשוק התעסוקה ומתוך רצון לרכב על גל פופוליסטי, או שהיא מבטאת חשש אמיתי מכלייתם של החילונים בישראל? דודי זילברשלג, נמרוד אלוני פורסם: 03.05.10, 15:04 משתלבים ונהדפים / דודי זילברשלג דבריו של רון חולדאי, לפיהם החרדים מטפחים בורות ויש לשקול נגדם מרד אזרחי, מייצגים תופעה מעניינת – ככל שנרשמת […]

להמשך הפוסט...

03 במאי 2010 בתקשורת | תגובות

רון חולדאי תקף את החינוך החרדי – יוסי שריד ודודי זילברשלג מגיבים

מה הניע את רון חולדאי לקרוא למרד נגד החרדים? התבטאותו של רון חולדאי נגד החינוך החרדי, שלא מלמדים בו מקצועות "חול" כמו פיזיקה ומתמטיקה, עוררה עליו את זעמם של רבים, כצפוי. אחוז התלמידים בחינוך הממלכתי הולך וקטן. כבר בשנים הקרובות תלמידי החינוך הממלכתי יהפכו למיעוט. חולדאי טען כי התופעה הזאת מדאיגה משום שדווקא הציבור היצרני […]

להמשך הפוסט...