Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // דתיים לאומיים

01 בספטמבר 2009 מאמרים | תגובות

לשווא משחירים את פני החינוך הדתי

הצלחת בתי הספר הפרטיים הפכה ממושא של קנאה לאובייקט של שנאה. להבדיל מאחי החרדים שמראש סירבו לקלוט את יוצאי אתיופיה, דווקא החברה שהיטיבה לעשות זאת נאלצת לפרוע את השטר המוכתם של התעמרות בעולים עם שוך הדי הקרבות בפרשת שילובם של תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי הספר פתח תקווה, כדאי להסיר את שכבת האבק הראשונה מעל הפופוליזם […]

להמשך הפוסט...

28 באוגוסט 2008 בתקשורת | תגובות

אני שליח של אחדות ישראל

הסבא חצה את הקווים כשעזב את בני עקיבא לטובת צעירי אגודת ישראל, האבא ספג מכות מה"מזרוחניקים" כשדילג על הלל ביום העצמאות והדוד נאסר בכוח על ידי המשטרה הצבאית כשסירב לבצר עמדות ירי בשבת. במקום להיגרר לניכור ולשנאה, הצליח דודי זילברשלג לתעל את חוויות הילדות למקום חיובי, ומאז הוא מתמיד בניסיונותיו לחבר בין קצוות

להמשך הפוסט...