Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // הוסיאטין

01 בספטמבר 2010 בלוג | תגובות

ילדי המהפכה

שנים ארוכות  אני מתהלך עם רעיון להנציח את דור הנערים החרדים ששרדו את השואה והקימו ברחבי תבל, בתים נאמנים לד' ולתורתו. דורנו שזכה לענקי רוח, שקוממו את הריסות עולם התורה והחסידות, אדריכלי דור התקומה שהניפו את אמת הבנין  והקימו עולמות חדשים, זכו ברובם לביאוגרפיות  מקיפות המתעדות את אשיותם, פועלם ודמותם התמירה. מול אותם ענקי רוח […]

להמשך הפוסט...

05 באוגוסט 2010 בלוג | תגובות

בין גברא רבה לבין גבר לענין

בהגיע תור כל צדיק וצדיק ליום הילולתו, מגיעים המונים להתרפק על זכויותיו, העיתונות החרדית לגווניה עוסקת במשנתו, מידותיו, פעלו הרב ותקפו וגבורתו. יחידים בין גדולי וצדיקי הדור הפכו לסמלי תקופה, והערצתם חוצה מחנות. ראשי הדור ומנהיגיו שהעניקו חמה בקומתם הרוחנית, והניחו מורשת לדורות עולם. אחד ומיוחד שבהם היה הצדיק רבי אהרן מבעלז זצ"ל השבוע עת […]

להמשך הפוסט...