Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // המודיע

18 בינואר 2013 בלוג | תגובות

עסקנים או עסקים

מי שחפץ להבין את האנרגיה החיובית השוררת בין חכ"י יהדות התורה והשבת. חייב למצוא את ההבדלים בדיווח בין "המודיע" ל"המבשר" בענין פסילת המכרזים בחריש, התדהמה ב"המבשר" הפכה בדרך פלא להצלחה מרשימה לעמותות החרדיות בחריש, אליבא דבטאון אגו"י העולמית "העיר החרדית חריש יוצאת לדרך" ואכן הרב מנחם כרמל לדוגמא כמו אחרים, פעלו כיאות ובליווי משפטי מקצועי […]

להמשך הפוסט...

16 בפברואר 2006 בתקשורת | תגובות

משטרת הצאר

זילברשלג, בדרך כלל אחד הקולות הכי נאורים ומאירי פנים בציבור החרדי, אף הרחיב את האשמה באלימות גויים במסגרת כוחות הביטחון הישראליים לכיוון הדרוזים, וכתב: "גם אלו שחשו על בשרם את ידם הקשה של חיילי משמר הגבול - ידעו כי היד הקשה היא יותר דרוזית מיהודית".

להמשך הפוסט...

01 בנובמבר 2002 בתקשורת | תגובות

גדליה איציק

יותר מחמישים שנים חלפו מאז, אבל מעמדו החיוני של “המבקר” לא נפגע. כך למד על בשרו הפרסומאי החרדי דודי זילברשלג, המשמש גם כמו”ל השבועון החרדי “בקהילה”. “הוועדות הרוחניות בשבועונים הן כורח”, הוא מספר, “ואצלי בעיתון הן כורח אלים, משום שעיתונים שלי סולקו מן הדוכנים מפני שלא מיניתי ועדה רוחנית, שמיוצגת על-ידי ’מבקר’. ברגע שהוספתי תקן של ’מבקר’ קבוע, שעובר על כל עיתון לפני שלב העימוד ומאשר כל מלה - הניחו לי והפסיקו להפריע להפצת העיתון”.

להמשך הפוסט...