Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // הפגנות

11 באוגוסט 2009 בתקשורת | תגובות

וידאו: "אותה חבורה פגעה בעבר ברב אלישיב"

ניר ברקת ודודי זילברשלג מגיבים, כל אחד בדרכו שלו, על ההתקפה נגד ראש העיר ירושלים בלב השכונה החרדית. "הדברים יכלו להתפתח למשהו יותר חמור", אומר ברקת. זילברשלג: "יש לחרדים צורך לשמר באדיקות את השוליים הקיצוניים" מקור: אתר חרדים

להמשך הפוסט...

16 בפברואר 2006 בתקשורת | תגובות

משטרת הצאר

זילברשלג, בדרך כלל אחד הקולות הכי נאורים ומאירי פנים בציבור החרדי, אף הרחיב את האשמה באלימות גויים במסגרת כוחות הביטחון הישראליים לכיוון הדרוזים, וכתב: "גם אלו שחשו על בשרם את ידם הקשה של חיילי משמר הגבול - ידעו כי היד הקשה היא יותר דרוזית מיהודית".

להמשך הפוסט...