Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // יהדות התורה

21 בינואר 2013 בלוג | תגובה אחת

תסמונת האשה המוכה והיהדות החרדית

בעולם הפסיכולוגי מוכר מצבה של האשה המוכה, שהיא הופכת לקורבן, עד כדי חוסר יכולת להתמודד נוכח הבעל המכה האלים, לעתים עד כדי הגנה עליו, או השפעה הרסנית ההופכת את הקורבן לאלים בעצמו, במילים פשוטות כבלי האלימות אוזקים בחוזקה עד כדי אי יכולת להחלץ מהם לנצח. זוהי התסמונת. בהמשך לדברי אתמול, מאיר פרוש הוא הסימפטום והיהדות […]

להמשך הפוסט...

18 בינואר 2013 בלוג | תגובות

עסקנים או עסקים

מי שחפץ להבין את האנרגיה החיובית השוררת בין חכ"י יהדות התורה והשבת. חייב למצוא את ההבדלים בדיווח בין "המודיע" ל"המבשר" בענין פסילת המכרזים בחריש, התדהמה ב"המבשר" הפכה בדרך פלא להצלחה מרשימה לעמותות החרדיות בחריש, אליבא דבטאון אגו"י העולמית "העיר החרדית חריש יוצאת לדרך" ואכן הרב מנחם כרמל לדוגמא כמו אחרים, פעלו כיאות ובליווי משפטי מקצועי […]

להמשך הפוסט...

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

לא יבוזו לגנב כי יגנוב

שלמה המלך-החכם מכל אדם אמר: "לא יבוזו לגנב כי יגנוב" המגיד הגדול ממעזריטש זצ"ל אמר על כך, כי שבעה דרכים בעבודת השם ניתן ללמוד מן הגנב. עיקר פעולתו בלילות -כך גם בעסק התורה. נכשל פעם אינו נרתע, שב ומנסה עד שמצליח. מוסר נפשו להשיג דבר קטן באותה התלהבות כמו דבר גדול – כך גם בקיום […]

להמשך הפוסט...