Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // צה"ל

03 במאי 2010 מאמרים | תגובות

מי חרד, מי עובד?

המתקפה על החרדים הגיעה דווקא נוכח השתלבותם בשוק התעסוקה ומתוך רצון לרכב על גל פופוליסטי, או שהיא מבטאת חשש אמיתי מכלייתם של החילונים בישראל? דודי זילברשלג, נמרוד אלוני פורסם: 03.05.10, 15:04 משתלבים ונהדפים / דודי זילברשלג דבריו של רון חולדאי, לפיהם החרדים מטפחים בורות ויש לשקול נגדם מרד אזרחי, מייצגים תופעה מעניינת – ככל שנרשמת […]

להמשך הפוסט...

16 בפברואר 2006 בתקשורת | תגובות

משטרת הצאר

זילברשלג, בדרך כלל אחד הקולות הכי נאורים ומאירי פנים בציבור החרדי, אף הרחיב את האשמה באלימות גויים במסגרת כוחות הביטחון הישראליים לכיוון הדרוזים, וכתב: "גם אלו שחשו על בשרם את ידם הקשה של חיילי משמר הגבול - ידעו כי היד הקשה היא יותר דרוזית מיהודית".

להמשך הפוסט...