Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // קצר

05 בדצמבר 2009 מאמרים | תגובות

טביעת אצבע / אחר מיטתו של הרבי מבוסטון זצ"ל

קראו לו רבי לוי יצחק בן שרה סאשא, והוא לכל הדעות היה מזן האדמורי"ם נוסח בארדיטשוב, אצל חסידים מקובל שעצם הגית השם הזה בסילודין, כוחו להניע לבבות, לחולל פלאים, לפרוץ מחיצות ברזל ולרכך ליבות אבן. נושאי השם המופלא הזה בשלמותו, מסוגל לכל הדעות להשפיע על נושאו להיות סניגורן של ישראל. באי אלו צמתים בחיי הגעתי […]

להמשך הפוסט...

17 בספטמבר 2009 מאמרים | תגובות

מבט מוסרי / לימוד זכות

מעשה טוב ששמעתי בימים האחרונים גרם לי התרגשות מיוחדת, עד שמצאתי לנכון להנחילו לרבים. יהודים פשוטים כידוע, אינם פשוטים כלל ועיקר. מעשה ביהודי פשוט שחברו פנה אליו וגילה את אוזנו כי זכות הקניה שיש לו בחנות מסוימת נמצאת בסכנה, הולך הרכיל לחש אל אוזנו כי בעליה של אותה חנות מצוי בקשיים, לפיכך, הציע לו הרכלן, […]

להמשך הפוסט...

16 באוגוסט 2009 מאמרים | תגובות

שפעת השנאה

עונת המלפפונים בתקשורת הישראלית היא עונה מועדת לפורענות, אין כמעט נושא שלא מוצא בדרך הילוכו איזה שהוא הקשר חרדי, יהא אשר יהא. הבוקר חגגו בתקשורת כותרות מופלאות אודות שפעת החזירים, המכונה ע"י יפי הנפש שפעת מכסיקו, שמתפרצת והולכת בריכוזים החרדים בישראל. כדי לשבר את האוזן ולצקת הוכחות מוצקות להתלקחות המגיפה במחוזותינו, צירפו הכתבים גם ציטטות […]

להמשך הפוסט...

30 ביולי 2009 מאמרים | תגובות

צוחקים ובוכים

מעשה המובא בגמרא ברבי עקיבא וחבריו, מלווה בצמידות את יום החורבן והתקומה – תשעה באב. חז"ל מספרים על רבי עקיבא וחבריו שהיו עולין לירושלים, כיוון שהגיעו להר הבית וראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים היו בוכין, ורבי עקיבא מצחק. כחוט השני עוברת בדברי חז"ל ההנחה, ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים". חכמים ראו את הרעות, את […]

להמשך הפוסט...