Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // רון חולדאי

03 במאי 2010 מאמרים | תגובות

מי חרד, מי עובד?

המתקפה על החרדים הגיעה דווקא נוכח השתלבותם בשוק התעסוקה ומתוך רצון לרכב על גל פופוליסטי, או שהיא מבטאת חשש אמיתי מכלייתם של החילונים בישראל? דודי זילברשלג, נמרוד אלוני פורסם: 03.05.10, 15:04 משתלבים ונהדפים / דודי זילברשלג דבריו של רון חולדאי, לפיהם החרדים מטפחים בורות ויש לשקול נגדם מרד אזרחי, מייצגים תופעה מעניינת – ככל שנרשמת […]

להמשך הפוסט...

03 במאי 2010 בתקשורת | תגובות

רון חולדאי תקף את החינוך החרדי – יוסי שריד ודודי זילברשלג מגיבים

מה הניע את רון חולדאי לקרוא למרד נגד החרדים? התבטאותו של רון חולדאי נגד החינוך החרדי, שלא מלמדים בו מקצועות "חול" כמו פיזיקה ומתמטיקה, עוררה עליו את זעמם של רבים, כצפוי. אחוז התלמידים בחינוך הממלכתי הולך וקטן. כבר בשנים הקרובות תלמידי החינוך הממלכתי יהפכו למיעוט. חולדאי טען כי התופעה הזאת מדאיגה משום שדווקא הציבור היצרני […]

להמשך הפוסט...