Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

תגיות // שינוי

10 במאי 2010 בתקשורת | תגובות

מרב מיכאלי | הסגנון הזה לא עובד

דודי זילברשלג, פרסומאי ואיש ציבור חרדי, משווה במאמר את הדרכים להצגה השלילית של חרדים בתקשורת לדרכים שנוקטים אנטישמים להצגה שלילית של יהודים. זילברשלג גם מצטט את מקס נורדאו באמירה: "היהודים אינם שנואים מפאת תכונותיהם הרעות, אלא מייחסים להם תכונות רעות משום שהם שנואים".

להמשך הפוסט...

03 במאי 2010 מאמרים | תגובות

מי חרד, מי עובד?

המתקפה על החרדים הגיעה דווקא נוכח השתלבותם בשוק התעסוקה ומתוך רצון לרכב על גל פופוליסטי, או שהיא מבטאת חשש אמיתי מכלייתם של החילונים בישראל? דודי זילברשלג, נמרוד אלוני פורסם: 03.05.10, 15:04 משתלבים ונהדפים / דודי זילברשלג דבריו של רון חולדאי, לפיהם החרדים מטפחים בורות ויש לשקול נגדם מרד אזרחי, מייצגים תופעה מעניינת – ככל שנרשמת […]

להמשך הפוסט...